Prosjekter

AYIN’s prosjekter er ikke rigid oppdelt og mange komponenter settes sammen på tvers av prosjektområdene. Dette er fordi AYIN’s tilbud skal være relevant for de ungdomsmiljøene de henvender seg til, og ikke at ungdommer skal tilpasse seg AYIN’s tilbud.

Ungdomsaktiviteter

Ungdomsaktivitetene er for ungdom mellom 13 og 25 år og omfatter samlinger, seminarer, leirer, utflukter og kultur-arrangementer. Aktuelle problemstillinger og problemområder tas opp og deltakerne utfordres til å finne praktiske løsninger.
Les mer om ungdomsaktivitetene her

Organisasjon og ledelse

AYIN driver forskjellig typer organisasjons- og lederutvikling samt rådgivning.
Les mer om organisasjon og ledelse

Gruppeaktiviteter

Under Gruppeaktiviteter driver AYIN prosjektene Superhjernen/Fokusjon, SHAKA Prosjektgruppe, The R.I.S.E. Project, Dancers With Attitude og AYIN teatergruppe.
Les mer om gruppeaktivitene her

Familie og samfunn

AYIN har flere prosjekter rundt Familie og Samfunn. Både oppsøkende arbeid som hjemmebesøk, barnegruppa som aktiviserer barn mellom 6 og 12 år, og Family Council som er nformasjonsmøter og samarbeid mellom ungdom og voksne.
Les mer om Familie og samfunn her

Faglig avdeling

Les om hvilke tjenester vår faglige avdeling kan levere rundt fag- og metodeutvikling, informasjonsarbeid, ekstern representasjon og internasjonalt arbeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site