Ressurser

Her finner du ulike ressurser fra AYIN.

Kulturell identitet/ Cultural identity

Her vil du finne artikler som omhandler tema kulturell identitet. Her vil du finne nyttig informasjon om hvordan å hjelpe ungdommer og barn i utforskningen av dette som både komplekst samt utrolig viktig for en sunn oppvekst og utvikling

Here you will find articles on the broad topic of cultural identity. Their goal is to give information and advice on how to help children navigate this important and complex topic

David Hume, “Of National Characters”

2007-05-06
The second edition of David Hume’s Essays, Moral and Political (1742) appends these racist comments to his essay, “Of National Characters.” Note the criteria Hume uses to judge whether a culture is “civilized” or not.

Om negerkonger, hottentotter og hvite prinsesser

“Jeg hadde nettopp ankommet barnehagen en sen fredags ettermiddag og ble helt målløs. Der satt barn i alle regnbuens farger i en ring på gulvet og hørte på ’Hoa Hottentott’. Jeg kunne ikke tro at denne sangen fremdeles blir spilt for norske barn i år 2006. ”

Ungdommer som møter rasisme må ledes til å finne varige løsninger

Svarte ungdommer som er rammet av en eller flere av problemstillingene nevnt i artikkelen “hvilke problemer møter svarte ungdommer”. har behov for faglig assistanse i et miljø hvor deres bakgrunn er reflektert og representert. Arbeidet må involvere ungdommene i en prosess hvor de motiveres og engasjeres til å selv finne varige løsninger. Dette arbeidet bør ha følgende målsettinger:

Å snakke med barn om kulturell identitet/to talk about cultural identitety

Det kan være vanskelig å vite hva en skal gjøre og hvordan en best kan støtte sine barn da de prøver å finne ut om sin egen kulturelle identitet, eller hvordan du best kan få de til å forstå din. Under følger noen råd og tips som har hjulpet andre på veien

It can be hard to know how to best support your children in their exploration of their own cultural identity, or to know how best to help them have an understanding of your own cultural identity. Her are som tips and advice which has helped others

Å jobbe med identitet

Weekend-seminaret “Å jobbe med identitet” ble forberedt gjennom tre workshops med AYIN medlemmer i AYINs lokaler på Grunerløkka. Disse workshop’ene hadde elementer av teoretisk input, refleksjon, feedback, brainstorming og praktisk planlegging som også ble utdypet iløpet av seminaret. Noen utdrag fra teoretisk input gjengis her.

7 Afrikanske verdier (Nguzo Saba)

Nguzo Saba er syv prinsipper som gjengir fellestrekk og grunnverdier blant ulike afrikanske nasjoner og folkegrupper. Disse prinsippene danner grunnlag for teoretisk forståelse, metodisk planlegging, praktisk arbeid, kulturelle verdier og sosiale samværsformer i AYIN.

Hvilke problemer møter afrikanske ungdommer i Norge?

Erfaringene fra arbeidet i AYIN har bekreftet mange problemstillinger og også avdekket nye. Blant annet har følgende problemområder vist seg tydelig:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site