Faglig avdeling

Fag og metodeutvikling

AYINs kompetanseavdelign driver research og kunnskapsformidling. Vi utgir hefteserien “, og er et tverrfaglig ekspertiseteam. Målgruppen får er fag- og forskningsmiljøer, offentlige instanser og myndigheter.

Ekstern representasjon

AYIN kan stille med representanter i fagutvalg, råd og referansegrupper. Målgruppen vår er skoler, organisasjonsliv, offentlige instanser og forvaltning.*

Informasjonsarbeid

AYIN holder foredrag, arrangerer kurs og faglige innspill. Dette gjør vi for skoler, organisasjonsliv, fagfora, offentlige instanser og forvaltning.

Internasjonalt arbeid

AYIN har siden starten i 1995 deltatt i utvekslingsprogrammer og knyttet gode kontakter med internasjonale samarbeidspartnere. AYIN har hatt representasjon på konferanser, festivaler og utvekslinger i Europa, Karibien, USA og Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site