Organisasjon og ledelse

AYIN driver forskjellig typer organisasjons og lederutvikling og rådgivning.

Make It Happen (lederutvikling)

Å påta seg ansvarsoppgaver i AYIN skal gi kompetanse som er nyttig i yrkeslivet. For å styrke AYIN’s ledelse og ressursteam arrangeres kurs og seminarer med fokus på lederutvikling, organisjonsarbeid og faglig metode. Foredragsholdere med bred erfaring fra ulike yrkesområder bidrar med opplæring, veiledning og oppdatering for at AYIN skal opprettholde et profesjonelt nivå.

Mentorship og oppfølgning

AYIN driver opplæring innen bestemte temaer – alt fra søknadsskriving til kreativt verksted til afrikansk historie – samt gruppearbeid/diskusjon. Målene for opplæringen er å styrke unge i deres livsprosesser, å styrke deres reflektive evner, ansvarsfølelse, ambisjoner, og kunnskaps tilegnelse og anvendelses kvaliteter og evner i tillegg til å hjelpe unge til å bli involvert, investere i og ”forme” sin egen fremtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site