Ungdomsaktiviteter

Ungdomsaktivitetene er for ungdom mellom 13 og 25 år og omfatter samlinger, seminarer, leirer, utflukter og kultur-arrangementer. Aktuelle problemstillinger og problemområder tas opp og deltakerne utfordres til å finne praktiske løsninger.

AYIN arrangerer leirer og turer i skolens ferier. På søndager arrangeres ”Sunday Vibe”; samlinger med innslag av informasjon, diskusjon og sosialt samvær. De som er med på aktivitetene lærer noe viktig samtidig som de har det gøy. AYIN’s kontor er også åpent for ungdom som har lyst til å arrangere uformelle samlinger, bruke internett, lese afrikansk litteratur eller starte egne interessegrupper.

Bokklubb

AYIN har tidligere år arrangert BOKKLUBBEN kun for sitt ressursteam. AYIN ønsker nå å utvide dette tilbudet til først og fremst til de eldre ungdommer i AYIN 18-20 år.

VIBE åpne kvelder

“VIBE” sosial- og kulturkvelder er blant de mest populære og AYIN har ofte hatt opptil 5 samlinger i måneden. Ved knappe midler ønsekr vi å gi dette prosjektet høy prioritet.

Utflukter og ekskursjoner

AYIN arrangerer utflukter og ekskursjoner – alt fra tur til Badeland til besøk på arbeidsplasser og messer. Tilbudet er ment som et avbrekk fra hverdagen. Det dekker behov for å se på arbeidsplasser, møte personer, få nye innflytelser og impulser og er ment å stimulere nysgjerrigheten og viljen til å tilegne seg ny informasjon gjennom nye inntrykk.

Ungdomsleir

Ungdomsleir og seminarer arrangeres for barn og unge med afrikansk opprinnelse hovedsaklig 13-20 år. Leiren arrangeres som 4 dagers seminar-weekend utenfor byen med overnatting.

Kurs og seminarer

Opplæring innen bestemte temaer – alt fra søknadsskriving til kreativt verksted til afrikansk historie – og gruppearbeid/diskusjon.

Samlinger og kulturelle aktiviteter

Det er ett stort behov for ett lavterskeltilbud og en ”frisone” hvor ungdommene bare kan være uten å få negative tilbakemeldinger fra. Ett sted hvor de slipper å bli mistenkeliggjort, eksotifisert og hvor de faktisk kan oppleve å være normalen. AYIN har blant annet som mål å være ett slikt sted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Just another WordPress site